Informacje o parapetach

 1. INSTRUKCJA MONTAŻU PARAPETÓW

  Parapety zewnętrzne

  1. Parapet musi mieć możliwość termicznych przemieszczeń, dlatego na jego końcach należy uwzględnić około 5 mm przerwy dylatacyjnej.
  2. Parapet powinien wystawać od 30 do 40 mm poza fasadę i być osadzony z co najmniej 5% spadem.
  3. Zaleca się montaż parapetów zewnętrznych do listwy podokiennej, a jeżeli taki montaż jest niemożliwy, należy wprowadzić kołnierz parapetu pod ramę okna.
  4. W każdym przypadku parapet nie może zasłaniać otworów odwadniających stolarkę, a woda ściekająca ze stolarki nie może zaciekać pod parapet.
  5. Zakończenia parapetu mocujemy klejem montażowym. Następnie uszczelniamy styk parapetu i ościeżnicy aby woda z parapetu nie miała możliwości przenikania pod parapet.
  6. Boczne krawędzie parapetu, stykające się z murem lub warstwą ocieplenia, należy zabezpieczyć aby zagwarantować także szczelność w narożach.

  Parapety wewnętrzne

  1. Nie wolno montować parapetów wewnętrznych bez uprzedniego zamontowania parapetów zewnętrznych, jak również w pomieszczeniach nie ogrzewanych i na wolnym powietrzu.
  2. Długość parapetu powinna być równa szerokości otworu okiennego powiększonego o długość końców obsadzonych w murze (3 do 5 cm).
  3. Szerokość parapetu powinna być tak dobrana, by część parapetu wystająca poza mur do środka pomieszczenia (nie więcej niż 10 cm) nie zakłócała cyrkulacji powietrza.
  4. Osadzany jest poziomo (ewentualnie z niewielkim spadkiem ok.1% w kierunku wnętrza pomieszczenia) na pasie podokiennym (murze) od wewnętrznej strony okna.
  5. Powierzchnia muru powinna być równa, gładka i sucha. Zalecane jest usztywnienie parapetu w żądanym położeniu przez zaklinowanie i podparcie, tak aby nie odkształcił się i nie zmienił położenia w trakcie mocowania.
  6. Parapet wewnętrzny przyklejamy na całej powierzchni muru najlepiej za pomocą kleju montażowego. Styk parapetu i ościeżnicy uszczelniamy masą uszczelniającą.
  7. Uszkodzenia parapetów spowodowane niewłaściwym montażem i działaniem wilgoci nie są objęte gwarancją . Należy pamiętać, iż piana poliuretanowa łączy się ze strukturą parapetu powodując stałe uszkodzenie jego powierzchni. Piana nie zabezpiecza przed przenikaniem wilgoci (wody)
 2. ZASADY POSTĘPOWANIA I KONSERWACJI PARAPETÓW

  Parapety z kamienia, konglomeratu i marmuru

  1. Konserwacja parapetu z konglomeratu marmurowego powinna być wykonywana regularnie, ponieważ powierzchnia parapetu wymaga nieustannego zachowania w czystości
  2. W procesach konserwacyjnych nie wolno używać ostrych narzędzi do usuwania zabrudzeń. Wszelkie zabrudzenia należy zmywać miękkimi gąbkami i wodą (nie szorować).
  3. Należy uważać, aby na parapetach wewnętrznych długotrwale nie zalegały ciecze o kwaśnych odczynach, gdyż powierzchnia w miejscach zalegania może stać się matowa i będzie wymagała ponownej impregnacji lub ponownego polerowania.
  4. Zabronione jest nadmierne punktowe obciążanie parapetów wykonanych z konglomeratu marmurowego, ze względu na własności fizyczno-mechaniczne oraz bezpieczeństwo użytkowania (np. stawania lub chodzenia po nich).
  5. Impregnację należy przeprowadzić pierwszy raz natychmiast po montażu parapetów po uprzednim, starannym oczyszczeniu powierzchni.
  6. Kolejne impregnacje są w pełni uzależnione od intensywności użytkowania powierzchni parapetu, rozumianej poprzez kontakt konglomeratu z wodą lub innymi substancjami. Jeśli płyny zaczynają ulegać łatwej absorpcji na powierzchni parapetu jest to sygnał do ponowienia zabiegów konserwacyjnych. Nie zaimpregnowane parapety z konglomeratu marmurowego bardzo łatwo ulegają poplamieniu przez różnego rodzaju środki tłuste lub oleiste, a także w wyniku kontaktu z materiałami korozjogennymi ulegają trwałym przebarwieniom.

  Parapety MDF i Postforming

  1. Przed zamontowaniem należy parapet bezwzględnie zabezpieczyć folią , w celu ochrony przed zabrudzeniami i uszkodzeniami mechanicznymi. Taśmy nie należy przyklejać bezpośrednio na powierzchnię parapetu (klej może połączyć się z powłoką parapetu i spowodować odrywanie lakieru przy usuwaniu taśmy). Tego rodzaju uszkodzenia nie podlegają gwarancji.
  2. Parapety MDF i Postforming są wysokogatunkowymi produktami drewnopochodnymi. Dlatego, podobnie jak inne produkty tego rodzaju, reagują na ekstremalne zmiany klimatyczne. Parapety należy montować tylko w suchych pomieszczeniach, po całkowitym zakończeniu prac murarsko-tynkarskich.
  3. Trwałe narażenie parapetów jak i innych produktów drewnopochodnych na działanie wody lub wysokiej wilgoci (np. wyciekająca woda z doniczek, pomieszczenia ,w których wilgotność przekracza 60%) może doprowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń. Tego rodzaju uszkodzenia nie podlegają gwarancji
  4. Wszelkiego rodzaju przebarwienia okleiny wynikają z jej naturalności i nie są objęte gwarancją. Zróżnicowana kolorystyka, usłojenie i zmiana barwy (ciemnienie) na skutek działania promieni słonecznych są naturalnymi cechami drewna i nie podlegają gwarancji.
  5. Do pielęgnacji parapetów nie wolno stosować: środków do szorowania, żrących proszków/płynów, zmywaczy, rozpuszczalników i innych środków chemicznych , powodujących uszkodzenie powłoki parapetu, np. mleczek czyszczących.
  6. Parapety należy czyścić na sucho lub lekko zwilżoną szmatką. Można stosować delikatne środki do pielęgnacji produktów drewnopochodnych.
  7. Nie należy stawiać na parapecie różnorodnych przedmiotów (np. doniczek, świec i innych) gdyż mogą powodować zarysowania lub przebarwienia.
  8. Żar papierosa pozostawia trwały ślad na parapecie.

  Nakładki renowacyjne i parapety PVC

  1. Przed zamontowaniem należy parapet bezwzględnie zabezpieczyć folią , w celu ochrony przed zabrudzeniami i uszkodzeniami mechanicznymi.
  2. Parapety PVC reagują na ekstremalne zmiany klimatyczne. Parapety należy montować tylko w suchych pomieszczeniach, po całkowitym zakończeniu prac murarsko-tynkarskich.
  3. Trwałe narażenie parapetów PVC na działanie wody lub wysokiej wilgoci (np. wyciekająca woda z doniczek) oraz bezpośrednie nasłonecznienie może doprowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń. Tego rodzaju uszkodzenia nie podlegają gwarancji.
  4. Wszelkiego rodzaju przebarwienia okleiny drewnopochodnej wynikają z jej naturalności i nie są objęte gwarancją. Zróżnicowana kolorystyka, usłojenie i zmiana barwy (ciemnienie) na skutek działania promieni słonecznych są naturalnymi cechami drewna i nie podlegają gwarancji.
  5. Do pielęgnacji parapetów nie wolno stosować: środków do szorowania, żrących proszków/płynów, zmywaczy, rozpuszczalników i innych środków chemicznych , powodujących uszkodzenie powłoki parapetu, np. mleczek czyszczących.
  6. Parapety należy czyścić na sucho lub lekko zwilżoną szmatką. Można stosować delikatne środki do pielęgnacji produktów drewnopochodnych.
  7. Nie należy stawiać na parapecie różnorodnych przedmiotów (np. doniczek, świec i innych) gdyż mogą powodować zarysowania lub przebarwienia.
  8. Żar papierosa pozostawia trwały ślad na parapecie.

  Parapety zewnętrzne

  1. Przed zamontowaniem należy parapet bezwzględnie zabezpieczyć folią lub kartonem w celu ochrony przed zabrudzeniami i uszkodzeniami mechanicznymi.
  2. Warunkiem koniecznym do korzystania ze świadczeń gwarancyjnych jest ściągnięcie folii transportowej przed zamontowaniem parapetu.
  3. Należy unikać kontaktu ze stężonymi substancjami chemicznymi.

  W przypadku parapetów laminowanych:

  1. Wszelkiego rodzaju przebarwienia okleiny wynikają z jej naturalności i nie są objęte gwarancją. Zróżnicowana kolorystyka, usłojenie i zmiana barwy (ciemnienie) na skutek działania promieni słonecznych są naturalnymi cechami drewna i nie podlegają gwarancji.
  2. Do pielęgnacji parapetów nie wolno stosować: środków do szorowania, żrących proszków/płynów, zmywaczy, rozpuszczalników i innych środków chemicznych , powodujących uszkodzenie powłoki parapetu, np. mleczek czyszczących.
  3. Nie należy stawiać na parapecie różnorodnych przedmiotów (np. doniczek, świec i innych) gdyż mogą powodować zarysowania lub przebarwienia.
  4. Żar papierosa pozostawia trwały ślad na parapecie

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło